scheppen

___________________________________________________________________________

Scheppen


Het maken van papier heeft een waarde op zich. Ik heb bij het scheppen weliswaar een doel voor ogen, een vel papier maken, maar tegelijk is het scheppen zelf waardevol. Het zijn eenvoudige, zich herhalende handelingen. Allerlei samenhangende en op elkaar inwerkende invloeden maken samen dat er op een gegeven moment een vel papier onstaat. Mijn handelingen maken daar deel van uit, een onderdeel van een groter geheel.